Chào mừng Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và các anh chị em ghé thăm website Ca Đoàn Hồng Ân.

Ca Đoàn Hồng Ân sinh hoạt tại Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang, Portland, Oregon, USA. Anh chị em đến với nhau cùng một mục đích là đem lời ca tiếng hát ca tụng Thiên Chúa.

Trang web của Ca Đoàn được thành lập để góp nhặt những bản nhạc Thánh ca mang đậm tính Việt Nam. Ngoài ra, trang website này còn cập nhật những thông tin sinh hoạt, danh sách các bài hát hàng tuần và những ngày lễ lớn để anh chị em ca viên chuẩn bị trước.

Trang web này cũng là nơi trao đổi thông tin về ca đoàn.