Chào mừng Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và các anh chị em ghé thăm website Ca Đoàn Hồng Ân.

Ca Đoàn Hồng Ân sinh hoạt tại Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang, Portland, Oregon, USA. Anh chị em đến với nhau cùng một mục đích là đem lời ca tiếng hát ca tụng Thiên Chúa.

Trang web của Ca Đoàn được thành lập để góp nhặt những bản nhạc Thánh ca mang đậm tính Việt Nam. Ngoài ra, trang website này còn cập nhật những thông tin sinh hoạt, danh sách các bài hát hàng tuần và những ngày lễ lớn để anh chị em ca viên chuẩn bị trước.

Trang web này cũng là nơi trao đổi thông tin về ca đoàn.

Thông tin về những hoạt động cuối năm của ca đoàn:

Lịch tháng 12:

     _Thứ 6 ngày 2: Tĩnh tâm dành cho ca đoàn. Tập trung 6:45 nhà thờ nhỏ. Sau tĩnh tâm lên tập hát. Không có xưng tội.
     _Thứ 7 ngày 3: Tập trung 5:30 tại phòng tập hát để ăn uống + tổng dợt. 7:00 phải rời nhà thờ đi đến The Grotto
     _Chúa Nhật ngày 4: Tập hát 7h - 9h chiều cho Lễ Mẹ Vô Nhiễm + Bổn Mạng Ca đoàn.
     _Thứ 5 ngày 8: 7:00pm hát Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Ca Đoàn Hồng Ân. 
     _Thứ 7 ngày 10: Ăn tiệc Bổn Mạng sau lễ
     _Thứ 7 ngày 17: Diễn Nguyện Thánh Ca
     _Chúa Nhật ngày 25: 11:00am Hát lễ Giáng Sinh